Во моментов имаме и работиме со повеќе од 700 километри оптичка инфраструктура низ цела Македонија, обезбедувајќи разни услуги за мрежно поврзување со или без активна опрема. Имаме врски со скоро сите гранични премини во Македонија и со сите поголеми градови. Покрај инфраструктурата со влакна, што ги поврзуваат главните гранични премини и градовите, имаме и инфраструктура со оптички влакна низ главниот град Скопје. Секој рута што ја поседуваме и што ја изградивме има најмалку три оптички цевки со што ни дава можност не само да продаваме / изнајмуваме кабли и влакна, туку и да продаваме / изнајмуваме цевки за оптички влакна. Целата наша инфраструктура е изградена според македонските регулативи и за секоја ги имаме сите потребни документи и лиценци.

Ве молиме контактирајте не за какво било барање што може да го имате или за повеќе детали. Погледнете ја нашата мрежа!