Со повеќе од 20 години искуство на телекомуникацискиот пазар во Македонија, изградивме големо портфолио на задоволни клиенти. Повеќе од задоволство ни е да обезбедиме каква било препорака побарана врз основа на одредена тема или општа препорака за нашата работа,

Некои од препораките што можеме да ги споменеме се работи за инфраструктура на влакна за VoxMundi Хрватска, услуги со темни влакна со оптички влакна за институција за расчистување на банка во Македонија (KIBS), закуп на оптички влакна со темни влакна во Капитал банка Скопје, услуги за интернет облак за бројни мали и средни бизниси .